Zateplování plochých střech Ceník

Nabídka na provedení opravy a zateplení střechy (ceník - pdf) - klikněte zde >>

Naše nabídka je vypracována na základě předložení projektové dokumentace, prohlídky střechy, jejího zaměření a provedených sond do hydroizolačního souvrství.

Sonda 1 - střecha S1 (původně terasa nad byty)
- souvrství tl.5 cm oxidovaných asfaltových pásů typu BITAGIT, SKLOBIT, ALVEMBIT. Pásy vykazují vysoký stupeň hniloby s vysokým obsahem vlhkosti
- dlažba
- betonová mazanina

Sonda 2 – střecha S2 (nad technickým prostorem)
- souvrství tl. 1 cm oxidovaných asfaltových pásů bez známek vlhkosti
- betonová mazanina se zvýšeným obsahem vlhkosti

Sonda 3 – střecha S3 (vyšší nad byty)
- souvrství tl. 1 cm oxidovaných asfaltových pásů bez známek vlhkosti
- betonová mazanina bez známek vlhkosti

Současný stav

Jedná se o panelový dům, jehož střecha je složena ze čtyř sekcí o různých výškových úrovních.

Střecha je ohraničena atikou, jejíž zhlaví je oplechováno. U Střechy S1 je na zhlaví atiky umístěno zábradlí. U střechy S3 je atika oplechována na vnitřní svislé stěně.

Nad rovinu střechy vystupují nástavby VZT a strojovny výtahu (střecha S4)

Střešní krytinu celého objektu tvoří oxidované asfaltové pásy (viz sondy), které jsou rozpraskané, tvoří se na nich četné boule a vrásy. V napojení izolace na svislé stěny atik a střešních nástaveb se tvoří tzv.kapsy, do kterých zatéká srážková voda.

Klempířské prvky vykazují vysoký stupeň koroze. Rovněž tak zábradlí u střechy S1 vykazuje známky koroze.